การเทรด

สเปรด

ความแตกต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask เรียกว่า "สเปรด" ตัวอย่าง: EUR/USD ซื้อขายที่ราคา BID 1.28007 และราคา ASK 1.28021 ส่วนต่าง (1.4 pip) คือ สเปรด ลูกค้า Land Prime ได้รับประโยชน์จากสเปรดที่มีการแข่งขันสูงในตลาด OTC

Pairs Quotes Swap Point Currency
Long Short
Hot EUR/USD
Bid
1.06914
1.2
Ask
1.06926
-7.15 1.38 USD
Hot GBP/USD
Bid
1.27206
1.2
Ask
1.27218
-4.87 -3.26 USD
Hot USD/JPY
Bid
157.509
1.4
Ask
157.523
10.78 -34.85 JPY
Hot EUR/GBP
Bid
0.84040
1.8
Ask
0.84058
-5.35 0.93 GBP
Hot XAU/USD
Bid
2,316.39
3.0
Ask
2,316.69
-46.57 18.36 USD
Hot BRENT
Bid
81.91
11.6
Ask
82.02
-18.18 -32.19 USD
Hot US100
Bid
19,621
2.7
Ask
19,624
-401.51 65.21

ตัวอย่างการคำนวณ Swap

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 lot ข้ามคืน 1 วัน ค่า Swap ในการถือข้ามคืนจะเป็น

  • ค่า swap ในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 Lot = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่า swap เกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)