Quỹ

Nạp tiền

Land Prime cung cấp nhiều phương thức khác nhau để nạp tiền vào tài khoản của bạn một cách thuận tiện và an toàn.

Nạp tiền bằng VISA, MasterCard, Neteller và Skrill sẽ được xử lý ngay lập tức.

Land Prime chi trả các khoản phí khi khách hàng nạp tiền nhiều hơn số tiền nạp tối thiểu.

Chọn nạp tiền an toàn bằng một trong các phương thức nạp tiền dưới đây của chúng tôi:

Phương thức Thời gian nạp tiền Số tiền nạp tối thiểu Số tiền nạp tối đa Tiền tệ cơ sở
Within 1 Hour USD 50 / JPY 5,000 USD 40,000 / JPY 4,000,000 USD,JPY
Ngay lập tức 300.000 VND 300.000.000 VND VND
Ngay lập tức Tài khoản công ty: 100,000 VND QR: 100,000 VND Tài khoản công ty: 2,000,000,000 VND QR: 500,000,000 VND VND
Ngay lập tức Tài khoản công ty: 200,000 VND khoản công ty: 300,000,000 VND VND
Ngay lập tức 5 USD 50.000 USD USD, EUR, JPY
1 ~ 2 giờ 5 USD 10.000 USD AUD, GBP, CAD, DKK, EUR, INR, JPY, MXN, NOK, RUB, SGD, SEK, TWD, USD
1 ~ 2 giờ 5 USD 10.000 USD USD, EUR
1 ~ 2 giờ 5 USD 50.000 USD BTC

Bạn cần cung cấp các thông tin sau để khoản tiền nạp của bạn được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn: Họ tên, số tài khoản MT và địa chỉ email đã đăng ký tại Land Prime

STEP

01

Đăng nhập Trang web
Chọn “Deposit” (Nạp tiền) từ menu sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn.

STEP

02

Phương thức Nạp tiền
Nhấp vào Phương thức Nạp tiền mà bạn chọn.Nạp tiền

STEP

03

Số tiền nạp
Nhập số tiền bạn muốn nạp và nhấp vào nút “Nạp tiền”.

STEP

04

Xác nhận Tài khoản MT4/5
Khi khoản tiền nạp của bạn được xử lý, bạn sẽ thấy khoản tiền đó trên Tài khoản MT4/5 của bạn (Chuyển khoản Ngân hàng mất khoảng 2-3 ngày)