การเทรด

สเปรด

ความแตกต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask เรียกว่า "สเปรด" ตัวอย่าง: EUR/USD ซื้อขายที่ราคา BID 1.28007 และราคา ASK 1.28021 ส่วนต่าง (1.4 pip) คือ สเปรด ลูกค้า Land Prime ได้รับประโยชน์จากสเปรดที่มีการแข่งขันสูงในตลาด OTC

Pairs Quotes Swap Point Currency
Long Short
Hot EUR/USD
Bid
1.06556
0.0
Ask
1.06556
-7.25 1.08 USD
Hot GBP/USD
Bid
1.23697
0.0
Ask
1.23697
-4.87 -3.26 USD
Hot USD/JPY
Bid
154.630
0.0
Ask
154.630
9.17 -35.37 JPY
Hot EUR/GBP
Bid
0.86087
0.0
Ask
0.86087
-5.35 0.45 GBP
Hot XAU/USD
Bid
2,390.51
0.0
Ask
2,390.51
-45.57 18.36 USD
Hot BRENT
Bid
86.43
0.0
Ask
86.43
-18.18 -32.19 USD
Hot US100
Bid
17,033
0.0
Ask
17,033
-401.51 65.21

ตัวอย่างการคำนวณ Swap

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 lot ข้ามคืน 1 วัน ค่า Swap ในการถือข้ามคืนจะเป็น

  • ค่า swap ในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 Lot = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่า swap เกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)